Uppsala universitet
           Sveriges Lantbruksuniversitet
Välkommen till Mediateket på BMC!

Bra att veta:

För att undvika problem och få tips om användning av datorerna i mediateket bör du läsa igenom delar av informationen som presenteras här. Materialet är delvis mediateksspecifikt, men innehåller även tips för att underlätta datoranvändning i allmänhet.

Läs gärna igenom sidan med tips på hur du kan jobba effektivare med datorn. Speciellt bör du läsa sektionen om skrivarna eftersom dom är den största källan till problem. Vid problem, kontrollera först listan över kända problem för att se om det finns någon enkel lösning.

Kontakta ansvariga för mediateket

Om du stöter på problem är du välkommen att kontakta oss personligen eller via e-post. Läs igenom information om felanmälan innan du anmäler ett fel.

  • Personligt besök: BMC:s dataavdelning, C6 plan 3 (bredvid Sheelerummet).
  • Email adress: mediateket@bmc.uu.se.

Datorsalar:

Mediateket består av c:a 150 datorer fördelade på 7 datorsalar, varav 4 i första hand är avsedda för undervisning. Utskrift sker via Korint.

Alla salar är bokningsbara för undervisning via UU:s lokalbokningssystem (timeedit). Om inte läraren ger tillåtelse får datorerna bara användas av kursdeltagarna i den bokade salen.

Datasalar på BMC:
Plats Rum Antal Användning
A6:0 A6:001-2 48 st PC Självstudier (bokas endast i undantagsfall) 
A6:0 A6:003 24 st MAC Undervisning
A5:0 A5:011b 16 st PC Självstudier
A5:0 A5:017b 15 st PC Undervisning
A9:0 A9:011b 15 st PC Självstudier
A9:0 A9:017b 16 st PC Undervisning
A4:2 A4:214b 21 st PC Undervisning (lärardator med pulpet)
Datasalar på UAS:
Plats Rum Antal Användning
Ingång 70---4 st PCSjälvstudier
  • UpUnet-S kontot och lösenord A används för att logga in på alla datorer.
  • Samtliga PC-datorer har Windows 7.
  • Datorerna i mac-salen (A6:003) startas i Mac OS X 10.8.5.
  • Alla PC-salar på BMC har en lärardator med NetOp för presentation. I MAC-salen används remote desktop för presentation.

 

Utskriftsvänlig version av: den här sidan | alla sidor

Kontakta ansvariga för Mediateket genom besök på BMC:s dataavdelningen C6 plan 3 eller skicka e-post till mediateket@bmc.uu.se.

Copyright © 2003-2009 Mediateket BMC, Uppsala biomedicinska centrum, Uppsala Universitet | Webmaster
Senast ändrad:   2009-01-04 11:17

 

Nyheter & Information
 Välkommen
UPPSALA UNIVERSITET : BMC : MEDIATEKET