Teacher

Lärare och kursansvariga som behöver programvara installerad för deras kurser kan kontakta UIT innan terminsstart med önskemål. Notera att UIT behöver tid för att skapa installationspaket och tester innan mjukvaran kan distrubueras. Licenser måste köpas in och hanteras av beställaren av mjukvaran. UIT behöver få veta under vilken period mjukvaran ska användas, även ett slutdatum måste anges då mjukvaran inte längre behövs (vanligtvis i anslutning till slutet av kursen).

Program testing

Course responsible has to check that the application works as expected. Even though we can test that a program starts, we have limited knowledge about how the application is supposed to work in reality and need your help with this step.

Licenses

Except for common applications, mediateket don't own or manage any licenses.